Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 06 Eylül 2017

Yarışma Amacı: “Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması”nın amacı; mevcut imar planlarına uygun, çevreye uyumlu, kentin kimliğini yansıtan, güzel sanatları teşvik eden, mimarlık ve mühendislik alanlarında çağdaş, ekonomik çözümler öneren, işlevsel, sürdürülebilir, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının ortaya konulduğu proje ve müelliflerin saptanmasıdır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen serbest, ulusal ve tek aşamalı, mimari proje yarışmasıdır.

Yarışmanın konusu, 11.885,38 m² alanda yer alacak olan Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binası’nın tasarlanmasıdır.

Yarışmaya konu olan alan; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi ve tapuda 66 pafta, 2547 ada, 1 parselde olup, uygulama imar planında ”Belediye Hizmet Alanında” kalmaktadır.

20.08.2010 tarih ve 3157 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onanan kentsel sit ve etkileme geçiş alanı olup, taşınmazın kuzeyinde S-271 Envanter No’lu Tescilli Parsel ve doğusunda tescilli Müslüman mezarlığı bulunduğundan ilke kararı gereği taşınmaz üzerinde komşu şerhi mevcuttur.

Uygulanacak olan proje ile ilgili KUDEB veya Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge kurulundan onay alınacak olup, (Ek-1)’de şematik olarak sınırları belirtilmiştir.

Yarışma Takvimi:

 • Yarışma İlanı : 17 Mayıs 2017, Çarşamba
 • Soru Sormak İçin Son Tarih : 15 Haziran 2017, Perşembe
 • Cevapların İlanı : 19 Haziran 2017, Pazartesi
 • Yer Görme İçin Son Tarih : 23 Haziran 2017, Cuma
 • Projelerin Son Teslim Tarihi : 6 Eylül 2017, Çarşamba, saat 17.00
 • Kargoyla Gönderimin Son Teslim Alım Tarihi : 8 Eylül 2017, Cuma, saat 18.00
 • Jüri Çalışması Başlangıcı : 14 Eylül 2017, Perşembe
 • Yarışma Sonucu İlanı : 20 Eylül 2017, Çarşamba

Yarışma Jürisi: 

Danışman Jüri Üyeleri

 • Mehmet Ekrem EŞKİNAT, Süleymanpaşa Belediye Başkanı (Eczacı, Anadolu Üniversitesi)
 • Mehmet Hilmi İŞSEVER, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı (İnşaat Mühendisi, İTÜ)
 • Volkan Berkay ÇAKIR, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı (Şehir Plancısı, İTÜ)
 • İbrahim ÖZBAY, Tekirdağ Şehir Plancılar Odası Tekirdağ Temsilcisi (Şehir Plancısı, YTÜ)
 • Gökhan TANRIÖVER, Tekirdağ Mimarlar Odası Tekirdağ Temsilcisi (Mimar, İTÜ)

Asli Jüri Üyeleri

 • Feride ÖNAL, Mimar (MSGSÜ) (Jüri Başkanı)
 • Güven ŞENER, Mimar (YTÜ)
 • Zeki ŞERİFOĞLU, Mimar (YTÜ)
 • Erce FUNDA, Mimar (İTÜ)
 • Osman TAŞSETEN, İnşaat Mühendisi (İDMMA)

Yedek Jüri Üyeleri

 • Esra AKBALIK, Mimar (YTÜ)
 • Şeniz ÖZARSLAN, Mimar (MSGSÜ)
 • İlhan İNEL, İnşaat Mühendisi (YTÜ)

Raportörler

 • Nesrin BAŞOL, Mimar (DAÜ), Süleymanpaşa Belediyesi
 • Raşit ÖZTÜRK, Mimar (TÜ), Süleymanpaşa Belediyesi
 • Gülcan EROL, Peyzaj Mimarı (İÜ), Süleymanpaşa Belediyesi

Rapörtör Yardımcısı

 • Ahmet AKCAN, V.H.K.İ. (AÜ), Süleymanpaşa Belediyesi

Katılım Koşulları:

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.
 • Yer görme zorunludur. Son yer görme tarihi 23.06.2017 dir. Yer görme için (şartnameye uygun proje teslim eden ekip başına) en yüksek devlet memurunun gündeliği kadar ödeme yapılacaktır. Proje tesliminde yer görme belgesinin dosyada olmaması yarışma dışı kalma sebebidir. Yarışma takviminde belirlenen son yer görme tarihinden önce yarışma raportörlüğünden teslim alınacaktır.

Ödüller:

 • 1. Ödül: 50.000 TL
 • 2. Ödül: 40.000 TL
 • 3. Ödül: 30.000 TL
 • 1. Mansiyon: 12.000 TL
 • 2. Mansiyon: 12.000 TL
 • 3. Mansiyon: 12.000 TL
 • 4. Mansiyon: 12.000 TL
 • 5. Mansiyon: 12.000 TL

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

 • Süleymanpaşa Belediyesi

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*