7 İklim 7 Bölge Mahalle Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 25 Ağustos 2017

Yarışma Amacı: “7 İklim 7 Bölge –Mahalle Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması” 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen serbest, ulusal fikir yarışmasıdır.

Hızlı nüfus artışı ve köyden kente yoğun göçlere karşı hazırlıksız yakalanan kentlerimizde yaşanan plansız ve kimliksiz yapılaşma, estetik değerlerin göz ardı edilmesi ve değişen yaşam koşulları; binlerce yıllık bir mimari kültür, gelenek ve birikimin yansıması olan mahallelerimizin özgün mekânsal ve sosyo-ekonomik dokularının bozulmasına ve kaybolmasına neden olmaktadır.

Bu durum özellikle geleneksel değerlere ve geleceğe aktarılması gereken çok zengin bir kültürel birikime sahip ülkemiz şehirlerinde, konut ve yaşam alanlarının yerel kimliğinin korunması ve yaşam kalitesinin arttırılması için yeni ve bütüncül değerlendirmelerin yapılmasını gündeme getirmektedir.

Şehirlerimizde var olan geleneksel ve kadim değerlerin günümüz yaşam koşullarına taşınmasına yönelik “mahalle” odaklı kentsel planlama ve tasarım ilkelerinin geliştirilmesi ile nitelikli kentsel mekânların sağlanmasına yönelik kararların üretilmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda yarışmanın amacı, insanların bir arada çeşitli etkileşimlerde bulundukları ve birbirlerinin hayatlarına dokundukları en temel alan olan mahalle alanının günümüz kentsel ihtiyaçları ile güncel şehircilik, kentsel tasarım, mimarlık ve peyzaj anlayışları doğrultusunda kurgulanarak;
– Kentsel ölçekte şehrin kimliğini ve sürdürülebilir gelişimini destekleyen,
– Yaşam alanı ölçeğinde (fiziksel ve toplumsal açıdan) güvenli, yaya dostu ve erişilebilir / engelsiz olan,
– Çevresel veriler (doğal yapı, iklimsel özellikler), yöresel mimari ve geleneksel değerlere saygılı ve sosyal bütünleşmeyi sağlayan,
– Estetik kalitede,
– İnsan odaklı yaşam alanlarının oluşmasını teşvik etmektir.

Yarışmanın Konusu ve Yeri:
“7 İklim 7 Bölge – Mahalle Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması” ile yukarıda bahsedilen amaca ulaşılması için mahalle dokusu, mahalle kültürü, sürdürülebilirlik, kimlik, insan / kullanıcı odaklılık, yaşam ve mekân kalitesi, sosyal yaşam, geleneksel değerler, modern yaşam gereksinimleri, sosyal bütünleşme, mimari öğeler, kentsel estetik ve peyzaj, siluet, ekoloji kavramları ile yeni şehircilik akımlarını “mahalle” ortak bileşeninde sentezleyerek, seçilen yarışma alanında;
– Yarışma alanının çevresiyle makro ilişkilerini gösteren ‘konseptşema’,
– Tasarımın genel politika, ilke ve stratejilerinin belirleneceği ölçekli ‘ilkesel tasarım şeması’,
– ‘Kentsel tasarım projesi’,
– ‘Vaziyet planı’,
– Tasarımı destekleyen kat planları, kesit ve görünüşler, perspektifler
– Maket ile bir bütün olarak geliştirilecek mahalle konseptli fikir projesidir.

Yarışma Takvimi:

 • Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 05 Haziran 2017
 • Soruların İletilmesi İçin Son Tarih: 23 Haziran 2017
 • Soruların Yanıtlanması İçin Son Tarih: 05 Temmuz 2017
 • Proje Teslim Tarihi ve Saati: 25 Ağustos 2017, saat 17:00’ye kadar.
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıcı: 07 Eylül 2017
 • Sonuçların İlanı: 14 Eylül 2017

Yarışma Jürisi: 

Asli Jüri Üyeleri:

 • Prof. Dr. Murat GÜL (İ.T.Ü. – Mimar) Jüri Başkanı
 • Prof. Dr. Zekiye YENEN (Y.T.Ü.- Mimar-Şehir Plancı)
 • Doç. Dr. Yasin Çağatay SEÇKİN (İ.T.Ü.- Mimar)
 • Hicran ÇAKMAK (Emlak Konut GYO A.Ş. Projeler Dairesi Başkanı- Mimar)
 • Mustafa Levent SUNGUR (Başbakanlık TOKİ Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanı- İnşaat Mühendisi)
 • Bünyamin DERMAN (Y.Mimar)
 • İbrahim Hakkı YİĞİT (Y.Mimar)

Yedek Jüri Üyeleri:

 • Bülent ÖZTURAN (Başbakanlık TOKİ Etüd ve Proje Şube Müdürü-Mimar)
 • Serhat GÜNKAN (Başbakanlık TOKİ Statik ve Betonarme Şube Müdürü- İnşaat Mühendisi)
 • İlyas Fehim ÇELİK (Emlak Konut GYO A.Ş. 1 Nolu Proje Müdürü- Mimar)
 • Timuçin KURT (Başbakanlık TOKİ 1 No’lu Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü- Y.Şehir ve Bölge Plancı)

Danışman Jüri Üyeleri

 • Fatma VARANK (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yard. V.- Mimar)
 • Uğur İNAN (Başbakanlık TOKİ İmar Planlama ve Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı- Y.Şehir ve Bölge Plancı)
 • Beşir AYVAZOĞLU (Araştırmacı-Yazar)
 • Ömer L. ARI (Y. Mühendis)
 • Prof. Dr. İsmail COŞKUN (İstanbul Ü.-Sosyolog)
 • Kamil BULUT (Bakkallar Odası Bşk.)

Raportörler

 • Veysel GENÇDAL (Mimar)
 • Ahmet Kutluğ GAYRETLİ (Mimar)
 • Evrim KESKİN (Mimar)
 • Başak Betül KARABULUT (Mimar)

Katılım Koşulları:

 • Ekip olarak katılacak yarışmacıların ekip başlarının mimar olması, TMMOB Mimarlar Odasına üye olmak ve meslekten men cezası durumunda olmamak,
 • Yarışmaya katılmak için yasal bir engeli bulunmamak,
 • Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. Dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak,
 • TOKİ ve Emlak Konut GYO A.Ş.’ye yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
 • Yarışmayı açan TOKİ ve Emlak Konut GYO A.Ş. adına hareket eden danışmanlar ile bunların arasında olmamak gerekmektedir.
 • Yarışma ekibinde, en az bir mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarı bulunması gerekmektedir. Yarışma konusu sebebiyle yarışmacıların disiplinler arası (sosyolog, psikolog, ekonomist vb.) ekip çalışması yapması ve konunun niteliğine bağlı olarak diğer disiplin alanlarından (özellikle sosyolog) danışmanlık hizmeti almaları tavsiye edilmektedir.
 • Aynı ekip en fazla iki farklı bölge için yarışmaya katılabilir.

Katılım Şekli ve Adresi:

 • Proje ve ekleri 25/08/2017 Cuma günü saat 17:00’a kadar Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 34307 Halkalı – Küçükçekmece / İSTANBUL adresine elden teslim edilecektir.
 • Ayrıca PTT, APS veya özel kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Bu şekilde gönderilen projelerin PTT, APS, Kargo makbuzu (projelerin en son teslim tarihi ve saatinden önce postaya ya da kargoya verildiğini gösteren belge) taranıp e-mail ve/veya faks olarak yarışma raportörlüğüne gönderilecektir. 12 APS, Kargo ile teslim tarihinden itibaren 2 iş günü içerisinde (29/08/2017 Salı günü saat 17:00’a kadar) belirtilen adrese ulaşmayan projelerden ve kargoda oluşabilecek hasar ya da kayıplardan “TOKİ ve Emlak Konut GYO A.Ş.” sorumlu değildir.
Ödüller (Her Bir Bölge İçin):
 • 1. Ödül: 125.000 TL
 • 2. Ödül: 100.000 TL
 • 3. Ödül: 75.000TL
 • 1. Mansiyon: 35.000 TL
 • 2. Mansiyon: 35.000 TL
 • 3. Mansiyon: 35.000 TL
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:
 • TOKİ – Emlak Konut GYO A.Ş.

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*